Sofie, consulente bij de jeugddienst van stad Gent – woensdag 20 juni 2012

Vandaag is het mijn wekelijkse vrije dag! Toch tot vanavond, want dan moet ik naar een bemiddelingsgesprek met de bewoners uit een speelstraat waar er een groepje voor- en tegenstanders elkaar in de haren zit.

Werken op een vrije dag… daar moet je de nodige aanvragen voor doen! En dan werken na 19u… nog een extra aanvraag! Ik hoop dat ik dit gedaan heb want van thuis uit kan ik dat niet controleren. En anders zal mijn chef weer werk hebben om mijn uren toch te kunnen inputten in het systeem. Ja, hier en click now daar kan er aan de stad toch wel wat administratief vereenvoudigd worden ;-)

Mijn woensdagen zijn meestal redelijk druk  met vriendjes die komen spelen, speelterreinen die cialis usa women bezocht worden, samen koekjes bakken,…  Vandaag was het rustig: ze zijn alletwee bij een generico cialis vriendje gaan spelen! Eindelijk een beetje tijd voor mezelf!

Om 20u komt mijn vriendin babysitten, zodat ik naar het bemiddelingsgesprek kan vertrekken. Dit gesprek kwam er naar aanleiding van vele en lange telefoons van een aantal (oudere) bewoners uit een speelstraat die heel veel klachten hadden. Meestal lossen problemen in speelstraten zichzelf op door gewoon een luisterend oor te bieden, maar hier blijkbaar niet. Uren heb ik al geluisterd naar verhalen over kinderen die hun middelvinger opsteken, aan een glazen deur likken (ja ja, ik dacht ook eerst dat ik het verkeerd begrepen had, maar blijkbaar is het leuk om aan it's great! een glazen deur te likken),… Ik heb dan contact opgenomen met de collega’s van de canada price cialis dienst ‘burenbemiddeling’. Zij werken met vrijwilligers om conflicten tussen 2 buren uit te klaren, maar ze zagen het wel zitten om dat met een groep buren ook te doen. In totaal hadden we 3 gesprekken: een gesprek met de klagers, een gesprek met de voorstanders en dan vanavond het gesprek met de 2 groepen samen. Nathalie van burenbemiddeling zal het gesprek leiden en ik zit erbij als ‘expert’ van de speelstraat.

Iedereen komt een beetje nerveus toe, de voor- en tegenstanders kruipen wat bij elkaar. Maar dan gaat iedereen plaatsnemen op online lasix de stoelen die in een we use it grote kring staan, we zijn in totaal met 12 mensen. De regels van cialis sample het gesprek worden uitgelegd: je mag alleen praten als je het stressballetje in je handen hebt (wat later op de avond ook voor de komische noot zorgt), we houden ons aan de agendapunten, we spreken alleen in naam van onszelf. Iedereen mag nog zijn verwachtingen voor vanavond eerst uiten en dan starten we!

‘t Zijn bijna allemaal vlotte praters rond de tafel, de sfeer is in het begin wel gespannen, bij één persoon voelde je de frustratie echt bovenborrelen, soms kwam er bijna stoom uit zijn oren als hij in ’t plat Gents zegt dat hij vindt dat er geen speelstraat mag zijn als het regent, want dan komen er geen kinderen buiten. Er wordt druk gediscussieerd, er worden oplossingen gezocht, er blijven meningsverschillen, maar het is heel mooi om te zien hoe er tijdens het laatste half uur met iedereen samen gezocht wordt naar manieren om de jongere en de oudere generatie samen te brengen. De oudste dame, die nog niet veel gezegd had, begon heel enthousiast te knikken toen het idee geopperd werd om elke vrijdagnamiddag een koffie met taart moment te organiseren tijdens de speelstraat, zalig!

Uiteindelijk is www.beatricefraiteur.be iedereen met een goed gevoel naar huis gegaan. We zijn ook geen ‘azenbaters’ (vrij vertaald: zuurpruimen), zoals één van de (voormalige) tegenstanders het mooi verwoordde.

Commentaren zijn afgesloten.